Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

East Silver

8. ročník filmového trhu East Silver 2011
25. – 30. října, 2011

Jihlava


Možnost přihlásit dokumentární filmy do 8. ročníku trhu East Silver již vypršela. Všichni participanti budou ohledně zařazení/nezařazení filmu vyrozuměni během září.


East Silver není pouze dokumentárním trhem, jen jednorázovou týdenní akcí v říjnu. Hlavním účelem je propagovat autorské dokumentární filmy ze střední a východní Evropy a zvyšovat jejich šance na mezinárodní distribuční uvedení, čehož dosahujeme zejména zprostředkováváním kontaktů mezi klíčovými filmovými profesionály a samotnými tvůrci a producenty. East Silver v rámci svých celoročních aktivit poskytuje asistenční služby pro producenty, pracuje s novými projekty v různé fázi vývoje, primárně pak s dokončenými tituly, ale i filmy v postprodukční fázi, které je již možné nabídnout k případné distribuci. Díky dalším projektům jako jsou Karavana East Silver (festivalový servis) a East Silver TV Focus (navržený pro zvýšení uvedení filmů v televizi), případně i díky networkingovým aktivitám, představuje East Silver pro filmové profesionály důležitou platformu pro dokumentární filmy na mezinárodní úrovni.

 

Kromě těchto aktivit nabízí East Silver během konání trhu i rozličný doprovodný program pro filmové profesionály, zahrnující: industry projekce dokončených nebo dokončovaných dokumentárních filmů, koprodukční snídaně – neformální představení koprodukčních možností v konkrétních zemích (v roce 2011 Rumunsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko a Česká republika), East Silver Tours a Talks of the Day – prezentace pozvaných hostů představující distribuční společnosti, klíčové filmové trhy nebo důležité zdroje financování (např. Cinereach, Sundance Documentary Fund, IDFA Docs for Sale a Jan Vrijman Fund, AVEK).

 

Ve snaze upozornit na výjimečné tituly a talenty z východní Evropy zavedl v roce 2009 East Silver svoji výroční cenu pro nejlepší tituly trhu, cenu Silver Eye, udělovanou ve třech kategoriích.  Součástí propagace dokumentárních filmů jsou i pravidelné cesty na významné filmové trhy (IDFA – Docs for Sale, HotDocs - DocShop, Thessaloniki DocMarket, FID Marseille, Discop EAST, Visions du réel - DocOutlook, DOK Leipzig), kdy East Silver nabízí vybraným producentům možnost přihlásit své filmy a osobně se trhů zúčastnit za zvýhodněných podmínek. Cena je udílena v rámci slavnostního zakončení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava.

 

Novinkou loňského roku se stalo i spuštění East Silver Streamingu, online videotéky, která filmovým profesionálům nabízí možnost streamovat během roku celé filmy z posledních dvou ročníků trhu, které dohromady čítají na 544 titulů. Případní zájemci o přístup do videotéky z řad filmových profesionálů (televizní a festivalový dramaturgové, distributoři, sales agenti apod.) nás mohou kontaktovat na office@eastsilver.net.

 

Mezi klíčové celoroční aktivity East Silver patří zejména Karavana East Silver a East Silver TV Focus. Karavana East Silver představuje speciální výběr nejzajímavějších festivalových titulů, které jsou prostřednictvím East Silver přihlašovány na významné filmové festivaly ve světě. Vzhledem k tomu, že do výběru jsou zahrnovány převážně tituly bez mezinárodního distributora, je cílem Karavany East Silver zajistit takovýmto titulům větší pozornost v rámci světové dokumentární kinematografie, kterou si nepochybně zasluhují.

 

East Silver TV Focus funguje na podobném principu jen s tím rozdílem, že výběr filmů je zaměřen na televizní tituly. Cílem se v tomto případě stává uvedení v některé z oslovených televizních stanic nejen v Evropě. Pro každý ze zvolených filmů jsou vybrány odpovídající sloty v televizních kanálech, jejichž příslušní dramaturgové jsou následně osloveni s nabídkou. Není náhodou, že mnoho z nich pravidelně navštěvuje i samotný trh v Jihlavě, což nám zajišťuje aktuální informace ohledně jejich požadavků, stejně jako dobrou znalost situace v konkrétních televizních stanicích.

 

Pro lepší orientaci filmových profesionálů na poli východoevropského dokumentárního filmu vydává East Silver každoročně i tištěný katalog zahrnující aktuální ročník trhu, po vydání je katalog doplněn i o svou online podobu na stránkách www.eastsilver.net - jednoduchá orientace podle jednotlivých roků nebo souhrnně napříč ročníky, vyhledávání podle klíčových slov nebo podle režie či produkce, jsou jen některé z možností webu.

Související články:

>East Silver 2010 ve faktech a číslech


Pro bližší informace o East Silver nebo zařazených filmech nás kontaktujte na:


Miriam Šimková / East Silver manager
(v současnosti na mateřské dovolené, zastoupena Zuzanou Paukovou)
Školská 12 / 110 01 Praha 1
Mob: +420 775 602 555 / Tel.: +420 223 018 694
Fax: +420 224 214 858
office@eastsilver.net, skype: eastsilver.net

 

Zuzana Pauková / East Silver
Školská 12 / 110 01 Praha 1
Mob: +420 775 602 555 / Tel.: +420 223 018 694
Fax: +420 224 214 858
skype: zuzana.paukova
office@eastsilver.net

 

Anna Kaslová / East Silver koordinátor (v současnosti na mateřské dovolené, zastoupena Monikou Pohořelou)
Školská 12 / 110 01 Praha 1
Mob: +420 775 602 555 / Tel.: +420 223 018 694
Fax: +420 224 214 858
info@eastsilver.net, skype: eastsilver2006

 

Monika Pohořelá / East Silver koordinátor
Školská 12 / 110 01 Praha 1
Mob: +420 775 602 555 / Tel.: +420 223 018 694
Fax: +420 224 214 858
info@eastsilver.net


Zdeněk Blaha / koordinátor East Silver Karavany, webeditor
Školská 12 / 110 01 Praha 1
Mob: +420 775 602 555 / Tel.: +420 223 018 694
Fax: +420 224 214 858
zdenek@eastsilver.net

 

Jana Ripplová / East Silver - koordinátorka pro rusky hovořící oblasti
Školská 12 / 110 01 Praha 1
Mob: +420 775 602 555 / Tel.: +420 223 018 694
Fax: +420 224 214 858
jana@eastsilver.net