Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

East Silver Market & Jihlava IDFF / Entry form

PŘIHLÁŠKA PLATNÁ PRO:

 • TRH EAST SILVER 2015

 • MFDF JIHLAVA 2015 (pouze pro filmy z regionu střední a východní Evropy; filmy z jiných částí světa prosím přihlašujte zde)        
 1. Všechny přihlášené filmy jsou posouzeny pro zařazení do programu MFDF Ji.hlava, stejně jako do trhu East Silver.
 2. K úplnému přihlášení je třeba vyplnit přihlašovací formulář a zaslat 2 DVD (v případě, že není uveden v přihlášce odkaz na film) na adresu: Institut dokumentárního filmu / East Silver, Štěpánská 14, 110 00, Praha 1
 3. Přihlášení je zdarma.
 4. Pro pokračování na přihlašovací formulář musíte souhlasit s podmínkami a stisknout tlačítko "Pokračovat" na konci strany.
 5. Podmínky pro přihlašování filmů na MFDF Ji.hlava naleznete níže.
 6. Pozn.: Vyplnění formuláře může trvat až 30 minut. K úspěšnému přihlášení filmu je nutné vyplnit vše během jednoho sezení. Není možné rozpracovanou část uložit a vrátit se k přihlášce později.MFDF Ji.hlava

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je slavností autorského dokumentárního filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě. Vycházíme z toho, že dokumentární filmy jsou především výsostná umělecká díla. S tím úzce souvisí významnost témat, kterým se věnují. Celý festival je pro nás artefaktem, který s hravostí vybízí k promýšlení světa z nejrůznějších perspektiv. Nepřejímáme běžné festivalové modely ani rutinní pragmatismus při programování. Ji.hlava vzdává hold odvaze a risku.


Jihlava, 27. října - 1. listopadu, 2015

www.dokument-festival.cz

 

East Silver

East Silver je filmovým trhem zaměřeným na oblast střední a východní Evropy. Jeho cílem je propagovat a podporovat dokumentární tvorbu v regionu a poskytnout filmařům a producentům možnost setkávání se s významnými filmovými profesionály jako zástupci TV, fondů a festivalů, sales agenty a distributory ze světa.

East Silver je otevřen dvakrát ročně:

 • - 12. ročník trhu East Silver (27. října - 1. listopadu, 2015 v rámci MFDF Jihlava)
 • - Videotéka East Silver (březen 2016 v rámci East Doc Platform, Praha)

www.eastsilver.net  Podmínky pro přihlašování filmů na MFDF Ji.hlava

 1. Vyplnění přihlašovacího formuláře.
 2. Poskytnutí jedné DVD kopie, v případě přihlášení na trh pro východoevropské dokumenty East Silver dvou DVD kopií.
 3. Přihlásit se mohou pouze filmy dokončené po 1. září 2014.
 4. Uzávěrka pro filmy dokončené v rozmezí září – prosinec 2014: 30. dubna 2015.
 5. Uzávěrka pro filmy dokončené v roce 2015: 30. června 2015.
 6. Rovněž lze přihlásit hrubý sestřih vašeho filmu do 31. července 2015.
 7. Dvě kopie náhledového DVD Vašeho filmu zasílejte na: Institut dokumentárního filmu / East Silver, Štěpánská 14, 110 00, Praha 1
 8. Z důvodu velkého počtu přihlášených filmů nebudou náhledové kopie zasílány zpět.
 9. Zasláním těchto materiálů vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami MFDF Ji.hlava a pokud nebylo dohodnuto jinak, souhlasíte se zařazením přihlášeného titulu do prezenční videotéky Centra dokumentárního filmu pro studijní účely a zařazením titulu do filmového archivu MFDF Ji.hlava za účelem evidence, archivace a případného využití pro výhradně nekomerční účely.
 10. Jestliže je náhled celého Vašeho filmu dostupný online, nemusíte nám zasílat DVD. V přihlašovacím formuláři v poli „Odkaz na váš film“ v tomto případě vyplňte webovou adresu a heslo pro přístup k Vašemu filmu. Vzhledem k velkému počtu přihlášených filmů nepřijímáme odkazy na soubory ke stažení (např. Dropbox, WeTransfer apod.).
 11. Online náhled Vašeho filmu musí být přístupný bez omezení až do 30. září 2015. Pokud dojde ke změně odkazu nebo hesla, prosím informujte nás na shipping@dokument-festival.cz, jinak nemůžeme zaručit, že Váš film bude řádně posouzen.
 12. V případě změny korespondenční či e-mailové adresy prosím o této změně MFDF Ji.hlava informujte.
 13. Rozhodnutí Vám bude oznámeno v následujících týdnech, nejpozději do 30. září 2015.
 14. Festival si vyhrazuje právo použít fotografie a ukázky z promítaných filmu v maximální délce 3 minut pro propagační účely.
 15. Budeme Vám zasílat aktuální informace o festivalu v našem měsíčním newsletteru.

 

Podmínky pro přepravu a promítání filmů na MFDF Ji.hlava

 1. Filmy musí být v českém, slovenském, anglickém, německém, francouzském či ruském znění či v originálním znění s titulky v jednom z těchto jazyků. Vyžadujeme zaslání dialogové listiny. Upřednostňujeme anglické titulky.
 2. Přihlašující strana (režisér, producent, distributor atd.) bere na vědomí, že projekční kopie filmu musí být dodána na adresu MFDF Jihlava, Jana Masaryka 16, 583 01 Jihlava, ČR nejpozději 10. října 2015 pokud nebylo dohodnuto jinak. V PŘÍPADĚ NEDODÁNÍ KOPIE VČAS MFDF JI.HLAVA NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKOU KVALITU A PRŮBĚH PROJEKCE.
 3. MFDF Ji.hlava platí pouze jeden směr přepravy, pokud není dohodnuto jinak.
 4. MFDF Ji.hlava zašle kopii zpět do 4 týdnů od doby, kdy festival a příjemci obdrží oznámení o odeslání, pokud není dohodnuto jinak.
 5. Festival Vás kontaktuje ohledně přepravních detailů.
 6. Kopie filmů jsou pojištěny po celou dobu, kdy je má festival zapůjčené.
 7. Propagační letáky, plakáty atd. jsou vítány. Je nutno je zaslat do 10. října 2015.
 8. Festival si vyhrazuje právo použít fotografie a ukázky z promítaných filmu v maximální délce 3 minut pro propagační účely.

 

Pravidla pro přihlašování filmů na Doc Alliance Films

 1. Svůj film můžete přihlásit také na Doc Alliance Films – festivalový portál pro online distribuci dokumentárních a experimentálních filmů. Více informací naleznete na www.DAFilms.com.

 

Podmínky pro přihlašování filmů do trhu East Silver 2015


Trh East Silver 2015 se koná v Jihlavě (27. října - 1. listopadu, 2015)


Uzávěrka přihlášek:


15. trh East Silver v rámci 19. ročníku MFDF Jihlava: 30. června 2015


Dokumentární trh East Silver je otevřen pro filmaře ze střední a východní Evropy. Při výběru se organizátoři zaměřují rovnocenně na umělecké ztvárnění i výjimečnost obsahu. Trh přijímá dokumentární filmy delší než 15 minut.


Přihlásit filmy do trhu je možné pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře East Silver. Každý přihlášený dokumentární film prochází několika dalšími výběry. Přihláška je platná i pro 19. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava (www.dokument-festival.cz) a všechny přihlášené filmy budou předány pro posouzení do programu festivalu. Přihlásit se mohou pouze dokumentární filmy dokončené po 1. lednu 2014, produkované nebo koprodukované v oblasti střední a východní Evropy, v anglickém znění nebo s titulky, a které nebyly již dříve do trhu East Silver přihlášeny.


Všechny povinné položky (označené *) v online přihlášce vyplňte před uzávěrkou a zašlete dvě náhledová DVD, případně i další materiály (trailer, press kit etc.), na adresu: Institut dokumentárního flmu / East Silver, Štěpánská 14, 110 00, Praha 1.


Vyplňování přihlášky věnujte prosím zvýšenou pozornost, zaslaná data budou použita pro tištěný a online katalog. Data k přihlášeným filmům jsou zpracována a zařazena do databáze East Silver na adresách www.eastsilver.net a www.dokweb.net. Z důvodu velkého počtu přihlášených filmů nebudou náhledové DVD zasílány zpět producentům a budou uloženy v archivu East Silver.


Přihlášení je zdarma.

 

O East Silver

Trh East Silver se skládá z více než 30 počítačových terminálů, tištěného a online katalogu dostupného na www.eastsilver.net a videotéky East Silver Streaming přístupné online po celý rok.


Místo konání

Trh East Silver je přístupný filmovým profesionálům dvakrát ročně. Videotéka East Silver se koná v rámci East Doc Platform organizované Institutem dokumentárního filmu ve spolupráci s Festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět (2. – 8. března, 2015), 11. ročník trhu se bude konat v rámci 19. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava (27. října - 1. listopadu, 2015).


Videotéka

East Silver je primárně určen pro mezinárodní filmové profesionály hledající nové filmy (TV nákupčí, festivalové dramaturgovy, zástupce televizí, fondů, sales agenty, distributory). Každý návštěvník obdrží i tištěný katalog (vydávaný v říjnu), obsahující všechny zařazené tituly a kontakty na producenty.


Cena Silver Eye

Všechny přihlášené filmy jsou zváženy i pro nominace na cenu Silver Eye. Výběrová komise nominuje až 11 filmů ve třech kategoriích (krátká, středometrážní a celovečerní). Porota ceny Silver Eye, složená z devíti filmových profesionálů, vybere vítěze v každé kategorii. Vítězové ceny Silver budou vyhlášení na slavnostním zakončení 19. MFDF Jihlava 31. října 2015. Vítězové obdrží peněžní cenu 1 500 EUR a roční festivalový servis v rámci programu East Silver Karavana.


East Silver Streaming

Zařazené filmy jsou přístupné registrovaným filmovým profesionálům i během roku prostřednictvím zabezpečeného online systému. Do online videotéky jsou filmy zařazené na dobu jednoho roku. Systém je zabezpečen heslem a poskytuje přehlednou databázi filmů ne nepodobnou systému využitého během samotného trhu. Uživatelé mají možnost přímo kontaktovat producenty a vyžádat si náhledová DVD, samotní producenti pak získávají přehled o sledovanosti svých filmů.


Akreditace

Akreditace opravňují vstup do trh East Silver, otevřený program pro filmové profesionály a projekce festivalu. Akreditace jsou poskytovány zdarma producentům/režisérům, jejichž film je zařazen do trhu East Silver.
Terms & Conditions


EAST SILVER NON-EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT

 

THIS AGREEMENT, made as of the valid submission period from 1st of March 2015 to 1st of November 2015 by and between

 

Company submitting film to EAST SILVER project.

 

(hereinafter “LICENSOR”)

 

and

 

EAST SILVER, a project duly organized and validly existing under the laws of the Czech Republic, having the address of Stepanska 14, 110 00 Praha 1, Czech Republic

 

(hereinafter “LICENSEE”).

 

WHEREAS, LICENSOR is the owner or controller of the original audio-visual documentary film submitted to East Silver, (the “Program”) and has the right to grant to LICENSEE such licenses and rights to use and exploit the Program in the manner contemplated herein below.

 

WHEREAS, LICENSEE, under a support from European Union, is establishing a collection of documentary films (“video library”) under project name “EAST SILVER” and selects annually a collection of documentary films under the name EAST SILVER CARAVAN to be shown at international film festivals worldwide in a given year.

 

WHEREAS, LICENSOR wishes to license the Program to LICENSEE and deposit the SubMaster in the Licensee´s video library for the purposes outlined below and LICENSEE wishes to license the Program from LICENSOR, in accordance with the terms of this Agreement. NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

 

1. Definitions: For the purposes of this Agreement, the following words have the following meanings:

(a) “Program”: The term “Program” shall mean the final version of the fully edited,

(b) mixed and finished audio-visual documentary film identified above .

(c) “SubMaster(s)”: The term “SubMaster(s)” shall mean the specific recording(s)

(d) of the Program supplied to LICENSEE by LICENSOR on loan, whether on magnetic tape,

(e) disk, digital format or any other substance or material that is used in the manufacture of the

(f) Work(s).

(g) “Territory”: The term “Territory” shall mean the Universe.

(h) “Effective Date”: The term “Effective Date” shall mean the date first set

(i) forth above that, upon execution of this Agreement by both parties, shall be the effective

(j) date of this Agreement.

(k) “Delivery” shall mean the actual receipt by LICENSEE of SubMaster(s) of the

(l) Program, technically and commercially satisfactory to LICENSEE and such further

(m) documentation required herein below or requested by LICENSEE.

 

Submitting to the East Silver market is FREE OF CHARGE.

 

2. Grant of Rights:
LICENSOR hereby grants to LICENSEE the non-exclusive right, during the Term of this Agreement:

a) to include the Program into a video library – collection of documentary films under the name of EAST SILVER to be created as database of films in DVD and mp4 formats and to advertise, exploit, and enable individual access to this collection to industry attendants, viewers, distributors, sales agents during the East Silver market event held Oct 27 – Nov 1, 2015 in Jihlava, Czech Republic, and March 7 –13, 2016 in Praha, Czech Republic and in addition make the Program available only to selected industry professionals via password protected online streaming platform at www.eastsilver.net/stream accessible from all the Territory.

b) to select, at Licensee´s discretion, the program into the collection of documentary films under the name EAST SILVER CARAVAN and to publicly show the Program as part of the collection at international film festivals and for inclusion of the collection into video libraries of such foreign festivals

c) to include the Program into video library of East Silver, and Institute of Documentary Film civic association with its seat at Stepanska 14, 110 00, Praha 1 Czech Republic, solely for the purposes of non-commercial use – for personal viewing by students, teachers and film professionals including potential distributors, programme acquisition managers, sales agents, to use the specified program in order to include it in the database of East European documentary films as a non-commercial scientific-educational project supporting East European documentary filmmaking, created under the auspices of the Institute of Documentary Film (IDF) to serve the licensee’s needs and to the exploitation of the program(s) (and to the sublicensing to third parties for these purposes) by presenting them publicly to students, journalists, film industry representatives, festival programmers, representatives of professional associations and television archives; and by presenting them publicly during non-commercial events supporting and promoting East European documentary filmmaking, without numerical limits to the license, for non-limited period,

d) to rent the film out to students of film schools and to the interested lay public. Each rental will be documented, including the rental period. The renting person will be notified that the copyright belongs to the producer(s) without whose permission it is impossible to use the film in any public way,

e) to publish the trailer of the program at websites www.eastsilver.net and www.dokweb.net.

 

In addition, this grant of rights shall include the following rights:

 

(I) to convert the Program into specific digital format used for East Silver Video on Demand (VOD) digital library.

(II) to make copies of the Program in DVD format for the purposes of creation of database of films (video library, EAST SILVER CARAVAN)

(III) to insert LICENSEE’s and project´s name, logo and distribution credits at the front or end of the Program and on any packaging or advertising of the Program, in LICENSEE’s sole discretion;

(IV) to combine and/or package the Program with other video and/or audio programs or other products, not subject to this Agreement;

(V) in connection with the advertising, promotion and exploitation of the project EAST SILVER, LICENSEE shall have the right to use the names, images, likeness and voices of all persons and characters appearing in the Program and the directors and producers of same;

(VI) to store or permit other film festivals and IDF to store a copy of the Program in their libraries for non-commercial purposes

(VII) to use the Program, in whole or in part, for purposes of advertising and promoting the project EAST SILVER

2.1 It is expressly understood that any commercial exploitation of the Program is excluded from the scope of the rights granted hereunder and shall be subject to a separate agreement between Licensor and the third party, interested in such commercial exploitation.

 

3. Term:

The term of this Agreement will commence upon the Effective Date and will continue for an initial period (“Initial Period”) of 5 (five) years from the acceptance of this agreement by LICENSOR, unless terminated earlier as provided herein (the “Term”).

 

4. Submission of Programs and Materials

LICENSOR shall, at its own expense, submit to LICENSEE by no later than 14 days after completing of the submission form, the materials and information listed in Exhibit A and incorporated herein, which must be technically and content acceptable to LICENSEE. For each Master provided by LICENSOR which is evaluated and determined to be technically unsatisfactory for DVD replication by LICENSEE, LICENSOR agrees to substitute a quality replacement material if available.

 

5. Credits and Copyrights

LICENSOR retains all copyright and other proprietary rights to the finished Program. Nothing herein will be construed to transfer any of said rights to LICENSEE.

 

6. Warranties/Indemnification

 

(a) Each party hereby represents and warrants to the other that it has the full right, power and authority to enter into and perform this Agreement and to grant to the other, all of the rights herein set forth, free and clear of any and all claims, rights and obligations whatsoever.

(b) LICENSOR further warrants and represents that:

(I) all rights granted to LICENSEE are and will be free and clear of any restrictions of every kind and LICENSEE may exercise them without payment of any kind to any third party, except as expressly agreed to by LICENSEE under this Agreement

(II) it is and will continue to be the owner or licensee of all rights which it supplies to LICENSEE hereunder, throughout the Territory and throughout the Term;

 

7. Governing Law

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic.

 

8. Independent Contractor Relationship

The relationship between LICENSEE and LICENSOR hereunder shall at all times be that of independent contractors and nothing contained herein shall render or constitute the parties joint ventures, partners or agents of each other. Neither LICENSEE nor LICENSOR shall hold itself out to third parties other than as set forth herein. Except as expressly provided hereunder, LICENSEE shall not have the right to execute any contract, or incur any obligation for which LICENSOR may be liable, or otherwise bind LICENSEE, and LICENSEE shall not be liable for any representation, act or commission of LICENSOR.

 

9. Counterparts

This Agreement may be executed in counterparts, each of which will be deemed an original and all of which together will constitute one and the same instrument. Any changes of this agreement shall be valid only if made in writing and agreed by the parties IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement as of the valid submitting period first above written.

 

Exhibit A

 

To the Agreement from valid submission period (March 2015 - November 2016)

In accordance with the attached Agreement, LICENSOR shall deliver the following materials to LICENSEE:

 

1. A color master(s), English subtitled/English voice-over of each Program in technically acceptable condition for DVD. 
2. Authorized trailer(s), English subtitled/English voice-over of each Program.
3. Film photos (in digital format),film credits and synopses

 

The materials submitted cannot be returned to LICENSOR.

  
Tisknout úvod